"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap Muslim, baik laki-kali mahupun perempuan." (HR. Ibn Abdulbari)

Saturday, 10 December 2011

Pembiakan Haiwan

Contoh-Contoh Haiwan Bertelur dan Haiwan Melahirkan Anak

 Gambar 1

Gambar 2

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...