"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap Muslim, baik laki-kali mahupun perempuan." (HR. Ibn Abdulbari)

Saturday, 10 December 2011

Apa itu Sains?


Sains merupakan sebuah proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Perkataan sains datang daripada bahasa latin, scinetia yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat dan seperti proses mendapatkan maklumat yang lain. Sains bermula dengan pengalaman dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...